Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

Sosyal Sorumluluk Projesi

Hastanemiz Sosyal Sorumluluk Ekibi tarafından; sağlığı teşvik edici, geliştirici hizmetler sunmak ve hizmet verilen toplumun sağlık düzeyini yükseltmek ilkesinden hareketle poliklinik girişinde stant kurularak,hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarımızın; kan şekeri ölçümü yapılmış, beslenme, hijyen, akılcı ilaç kullanımı, organ bağışı, hasta hakları ile ilgili konularda eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır.