Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

 

Adı Soyadı: Kemal  Nazlıel

Doğum Tarihi: 23.1.1954

1971-1978: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi

1978-1984 : Hacettepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi  Erişkin Göğüs Kalp Damar Cerrahi  Anabilim Dalı- Uzmanlık Eğitimi

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Doktora Tezi: Ekstrakorporeal dolaşımın serum magnezyum, potasyum, digoksin, kalsiyum ve serum serbest yağ asitleri seviyeleri üzerine etkisi ve postoperatif aritmilerle ilişkisi, 1984 , Ankara

Çalıştığı Yerler ve Görevler:

1984-1985: M.S.B. 800 Yataklı Çamlıca Askeri Göğüs Hastalıkları Hastanesi- Askerlik Görevi-Uzman

1985-1989:  S.B. Dr.Siyami  Ersek  Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi- Zorunlu Hizmet-Başasistan

1989-1991: S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi  Kalp Damar Cerrahi  Kliniği –Uzman

1991-1995: S.S.K. Ankara Eğitim Hastanesi  Kalp Damar Cerrahi   Kliniği-Başasistan

1995-1996: S.S.K. Etlik İhtisas Hastanesi Başhekim Yardımcısı

1997-2005: S.S.K. Etlik İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi –Uzman

2005-2008: S.B. Etlik İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Servisi  –Uzman

2008-2012: S.B. Etlik İhtisas Hastanesi Batıkent Semt Polikliniği- Uzman

2012-2014:  S.B. Yenimahalle Devlet Hastanesi Batıkent Semt Polikliniği -Uzman

Bilimsel Kuruluşlara olan Üyelikleri: 

Göğüs Kalp Damar Cerrahi Derneği, Vasküler Cerrahi Derneği

 

YAYINLAR

 1. Obturator By Pass. Günay, İ., Böke, E., Nazlıel, K., Paşaoğlu, İ., Bozer, A.Y. Hacettepe Tıp Dergisi. 1984. 17; 253 - 261.

2. Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi, Bozer, A. Y., 1985, Cilt 2. Kalp       Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar, 48. Bölüm. Doğan, R., Nazlıel, K. Sayfa 1173 - 1233.

3. Torasik Ösefagus Pulsiyon Divertikülü ve Cerrahisi Tedavisi. Böke, E.,       Günay, İ., Nazlıel, K., Mouhammet, M., Pasha, M.A. Tüberküloz ve Toraks. 1985. 33; 322 - 327.

4.Göğüs Duvarında Fibrosarkom. Nazlıel, K., Dağsalı, S., Eren, E., Aykut, S., Yaşar, T., Atalay, S. Hacettepe Tıp Dergisi. 1987. 20; 193 - 198.

5. Atrial Miksomalar Cerrahi Tedavisi ve Takip Sonuçları. Dağsalı, S., Nazlıel, K., Eren, E., Narin, A., Demiray, E., Tulpar, S. Hacettepe Tıp Dergisi. 1987. 20; 181 - 188.

6. Sinüs Valsalva Anevrizmaları ve Cerrahi Tedavisi. Dağsalı, S., Nazlıel, K., Odeh, S., Yaşar, T., Tulpar, S. Hacettepe Tıp Dergisi. 1987. 20; 243 -250.

7. Valvüler Displazi'ye Bağlı Konjenital Triküspit Yetmezliği. Dağsalı, S., Narin, A., Nazlıel, K., Ulusoy, T., Kalangos, D., Çetin, H., Ersek, B. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 1988. 16; 101 - 103.

8. Ellis-van Creveld Sendromu. Nazlıel, K., Özler, A., Dağsalı, S., Bilgen, F., Tulpar, S. Hacettepe Tıp Dergisi. 1988. 21; 57 - 61.

9. Vertebral Arterin Travmatik Psödoanevrizması. Salman, E., Açıkel, Ü.,  Nazlıel, K., Yücel, E., Yörükoğlu, Y., Zengin, M. Gazi Tıp Dergisi. 1990. 2; 104 - 106.

10. Çift Ligasyon ve Çift Teflon Plecitli Transfiksiyon Uygulanan Patent Duktus Arteriosus'lu Hastalarda Cerrahi Neticeler. Yücel, E., Kahramanyol, Ö., Nazlıel, K., Hüsrevşahi, H., Açıkel, Ü., Zengin, M. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi. 1990. 3; 284 - 287

11.Substernal Ektopik Tiroid Dokusundan Gelişen Hurtlecel Karsinoma. Açıkel, Ü., Salman, E., Nazlıel, K., Yörükoğlu, Y., Yücel, E., Zengin, M. S.S.K. Tıp Bülteni.1990. 4; 67 - 70.

12. Posterior Mediastinal Goitre. Açıkel, Ü., Salman, E., Yücel, E., Nazlıel, K., Acta Oncologica Turcica. 1990. 23; 178 - 182.

13. Karotis Arter Anevrizmaları (Bir Olgu Nedeni İle). Salman, E., Nazlıel, K., Açıkel, Ü., Yörükoğlu, Y., Zengin, M., Yücel, E. S.S.K. Tıp Bülteni. 1991. 1; 135 - 138.

14. Abdominal Aort Anevrizmaları. Açıkel, Ü., Salman, E., Nazlıel, K., Yörükoğlu, Y., Zengin, M., Yücel, E. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi. 1991. 4; 211 - 215.

15. Servikal Arkus Aorta. Açıkel, Ü., Salman, E., Nazlıel, K., Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi. 1991. 4 ; 221 - 224.

16. Thromboangiitis Obliterans (Buerger's Disease) In Cigarette Factory Worker.: A Case Report. Yörükoğlu, Y., Ilgıt, E., Zengin, M., Nazlıel, K., Salman, E., Yücel, E. Vascular Surgery. 1992. 26; 580 - 583.

17. Spontan Pnömotoraksda Perkütan Kateter ve Heimlich Valvi ile Drenaj Uygulaması. Yörükoğlu, Y., Dolgun, A., Zengin, M., Nazlıel, K., Salman, E., Bayraktaroğlu, M., Yücel, E. S.S.K. Tıp Bülteni.

18. İki Popliteal Arter Anevrizması ve Cerrahi Tedavisi. Zengin, M., Hekimoğlu, B., Nazlıel, K., Yörükoğlu, Y., Salman, E., Açıkel, Ü., Yücel, E. S.S.K. Tıp Bülteni. 1992.

19. S.S.K. Ankara  Hastanesinde Açık Kalp Cerrahisinin İlk Yılı. Yörükoğlu, Y., Özeren, M., Nazlıel, K., Zengin, M., Salman, E., Yücel, E. S.S.K. Tıp Bülteni. 1992.

20. Ruptured Abdominal Aortic Aneurysm Due To Behçet's Disease. Yörükoğlu, Y., Zengin, M., Paşaoğlu, E., Nazlıel K., Salman, E., Yücel, E. Vascular Surgery. 1992. 27; 212 - 218.

21. Kapalı Mitral Valvotomi 5 Yıllık Sonuçlar. Zengin, M., Salman, E., Yörükoğlu, Y., Nazlıel, K., Yücel, E. Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi. 1992. 5; 278 - 281.

22. Açık Kalp Cerrahisinde Pulmoner Hipertansiyonlu Olgularda İntrapulmoner Nitroglserin Uygulamasının Hemodinamik Etkileri. Zengin, M., Salman, E., Yörükoğlu, Y., Nazlıel, K., Özeren, M., Yücel. E. S.S.K. Tıp Bülteni. 1992.

 23. Thromboanjiitis Obliterans (Buerger's Disease's) In Women (A Reevaluation). Yörükoğlu, Y., Ilgıt, E., Zengin, M., Nazlıel, K., Salman, E., Yücel, E., Angiology.  507; 1 - 6. 1992.

 24. Primary Muscular Hydatic Cyst Causing Arterial Insuffiency : A Case Report and Literature Review. Yörükoğlu, Y., Zengin, M., Dolgun, A., Nazlıel, K., Salman, E., Paşaoğlu, E., Yücel, E. Angiology.  399 - 401.1993.

25. Açık Kalp Cerrahisinde Termodilusyon ve Torasik Elektriksel Bioimpedans Yöntemleriyle Eş Zamanlı Ölçülen Kardiak Output Değerlerinin Karşılaştırılması. Mavioğlu, İ., Nazlıel, K., Özeren, M., Dolgun, A., Yücel, E. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2 (4): 281-283,1994.

26. Akut Arteriyel Oklüzyonlarda Cerrahi Tedavi ve Takip Sonuçları. Keskin, A., Salman, E., Yörükoğlu, Y., Nazlıel, K., Hıdıroğlu, M., Çeliksöz, M., Bayraktaroğlu, M., Yücel, E. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2 (4): 379 - 381,1994.

26. Abdominal aort anevrizmalarında cerrahi tedavi sonuçları. Nazlıel, K., Dolgun, A., Yorulmaz, F., Yücel, E. Damar Cerrahisi Dergisi. 3 (3): 94 - 97, 1995.

27. Behçet Hastalığında arteriyel tutulum  ve cerrahi tedavi sonuçları. Nazlıel, K., Özeren, M., Yörükoğlu, Y., Yücel, E. 3(3):120-123,1995.

28. Periferik Vasküler Oklüzif Hastalıklarda Reoperasyon Sonuçları. Nazlıel, K., Bayraktaroğlu, M., Yörükoğlu, Y., Yücel, E. Damar Cerrahisi Dergisi. 4 (1): 5 - 8.1995.

29. Renovasküler Hipertansiyonda Cerrahi Tedavi Sonuçları. Nazlıel, K., Hıdıroğlu, M., Salman, E., Yücel, E. Damar Cerrahisi Dergisi. 4(1):22-26,1995.

30. Koroner Arter Hastalarında Egzersiz Tolerans Testi Sırasında Kardiak Yanıtın Torasik Elektriksel Bioimpedans Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Doğan, O.V., Keskin, A., Nazlıel, K., Hıdıroğlu, M., Özeren, M., Yücel, E. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 3(1): 4-7.1995.

31. Travmatik Arteriovenöz Fistüllerin Cerrahi Tedavi Takip Sonuçları. Nazlıel, K., Salman, E. Yörükoğlu, Y.,Hıdıroğlu, M., Çetingök, U., Dolgun, A.,Yücel, E. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 3(1):127-130.1995.

32. Hepatik Arter Anevrizması. Nazlıel, K., Salman, E., Yörükoğlu, Y., Çeliksöz, M., Keskin, A., Yücel, E. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 3 (1):137-139.1995.

33. Periferik vasküler travmalarda cerrahi tedavi sonuçları. Nazlıel, K., Çeliksöz, M., Akkoç, Ö., Yücel, E. Damar Cerrahisi Dergisi. 4(2):68-70. 1995.