Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı


 ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı

İSMAİL HAKKI GÖL

Doğum Tarihi

15.09.1972

Doğum Yeri

ESKİŞEHİR

Bitirdiği Lise

GAZİ LİSESİ

Yılı

1990

Bitirdiği Tıp Fakültesi

HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ

Yılı

1997

Çocuk Cerrahisi

Uzmanlığını Aldığı Yer

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yılı

2003

Hazırladığı Tez

Deneysel Testiküler Torsiyon Oluşturulan Ratlarda İpsilateral Testis Hasarı Üzerine Sildenafil Sitratın (Viagra) Etkisi

Çalıştığı Yerler ve

Tarihleri

1- Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi 2004-2005.(Uzman doktor olarak)

2- Diyarbakır Asker Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği (Klinik Şefi  olarak) 2005-2006 .

3- Özel Keçiören Hastanesi,Ankara(Ocak-Mayıs 2006).( Uzman doktor olarak)

4- Gaziosmanpaşa Üniversitesi,TOKAT(Haziran – Eylül 2006 Öğretim Görevlisi kadrosu  ile)

5- Diyarbakır Özel Sultan Hastanesi (Ekim  2006- Nisan 2009  )

6- Batman Alman Hastanesi (Nisan 2009-Aralık 2009)

7- Bursa İnegöl Devlet Hastanesi(Ocak 2010-Temmuz 2011)

8- Elazığ Harput Devlet Hastanesi(Ağustos 2011-Temmuz 2012)

9- Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Ağustos 2012- Nisan 2013)

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar (Ulusal)

1- Ankara Tabip Odası

2- Spina Bifida Derneği

3- Türkiye Çocuk Ürolojisi Derneği

4- Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar (Uluslararası)

The World Medical Assistance Association (WMAA)

The European Society Residents of Urology.(ESRU)

The European Society Pediatric Urology(ESPU)

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Aldığı Sertifikalar

The Pediatric Laparoscopy Workshop (November 4-5 2004, Gazi Üniversitesi Çocuk Cerrahisi  ,Ankara ),

 Pediatrik Retroperitoneskopik Cerrahi Kursu,

(07-08 Eylül 2004, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fak.)

Flexible Üst Gis Endoskopi ve Rektosigmoidoskopi (Ocak-Mayıs 2006 tarihleri  arasında Gastroenterolog Prof.Dr.Ahmet Alper’in yanında gözlemci olarak)

Pediatrik Aciller Sempozyumu(02 Haziran 2006,ANKARA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLAR

 M.1. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1.Apart from the other members of PDE inhibitors' family, enoximone does not enhance renal ischemic reperfusion injury: the effects of enoximone on renal ischemia reperfusion.

Pampal A, Ozen IO, Demirogullari B, GOL İH, Guclu MM, Bukan N, Poyraz A, Karabulut R, Basaklar AC, Kale N.Ren Fail. 2009;31(10):971-6.

 2. 2009:Atilla Şenaylı, Taner Sezer, İSMAİL HAKKI GÖL, Ünal Bıçakçı.Abdominal Tuberculosis In A 3-Year-Old Child. Mar Med J; 22 (3): 2009.

3. SOYER T,GOL İH,EROĞLU F,ÇETİN A.Acute urinary retention due to pseudoephedrine hydrochloride in a 3-year-old child.Turk J Pediatr. 2008 Jan-Feb;50(1):98-100.

4. Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Demiroğulları B, Göl İH, Başaklar AC, Kale N. Conservative Surgery in The Treatment of Hydatid Cysts in Children. World J.Surg, 2004 Jun:28(6); 597-601

5.  Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Göl İH, Başaklar C, Kale N. Unusual Localization Of  Hydatid Cyst.Acta Chir Belg, 2004,104 .

6. Göl İH, Kıyıcı H, Yıldırım E, Arda IS, Hiçsönmez A, Congenital Sublingual teratoid cyst: a case report and literature review. J.Pediatr  Surg. 2005 May:40(5): e9-e12.

 7. Kılıçkesmez Ö, Göl İH,  Uzun M,Örük C.Complete Familial Currarino triad in association with hirschsphrung’s disease: Magnetic resonance imaging features and the spectrum of anorectal malformations.  Acta Radiol.2006 May:47(4).422-6.

 8.Demiroğulları B,Karabulut R,Demirtola A,Karabulut B,Göl İH,Aybay C,Symoens S,Sönmez K,Başaklar AC,Kale N. A Novel mutation in the vascular Ehler-Danlos syndrome.a case presenting with colonic perforations.J Pediatr Surg.2006 Aug; 41(8):e27-30.

 M.2. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K.Demiroğulları B, Göl İH, Başaklar AC, Kale N, Fulminant amebic colitis in a 1.5 year old boy, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, yayımlanmak üzere kabul edilmiştir.

 2. Türkyılmaz Z, Karabulut R, Sönmez K, Göl İH, Demiroğulları B, Özen İ.O, Başaklar AC, Kale N, Konjenital akciğer kitleleri klinik deneyimlerimiz ve literatür tarama. Akciğer Arşivi, Cilt: 5, Sayı 3, Eylül 2004.

S.1. Uluslararası Toplantılarda Sözlü Sunumlar

P.1. Uluslararası Toplantılarda Poster Sunuları

 1. Kale G, Göl İH, Orhan D, Kale N, Effects of Sildenafil on ipsilateral testis damage following testicular torsion in rats. 19. th European Congress of Pathology, 6-11 Eylül 2003, Ljubljana-Slovenya, Virchows Arch 2003; 443:468. p-547. 

2. Göl İH, Sürer İ, Kılıçkesmez Ö,Uzun M,Örük C. Complet Familial Currarino triad in siblings with Hirschsprung disease. European Society of Pediatric Urology (ESPU)(March 2006-Yunanistan) Poster Olarak Kabul edildi.

 S.2. Ulusal Toplantılarda Sözlü Sunular

 1. Türkyılmaz Z, Sönmez K, Karabulut R, Göl İH, Başaklar AC, Kale N. Conservative surgery in the treatment of hydatid cysts in children. Sixth International Congress of Tropical Pediatrics, 26-30 September, 2002, Ankara – Turkey. Abstract Book, 165, 2 P-24.

 2. Demiroğulları B, Türkyılmaz Z, Karabulut R,Yılmaz Y, Göl İH, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N: Kliniğimize koroziv madde alımı nedeniyle başvuran çocukların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Pediatrik Toraks Derneği’nin İlkbahar Toplantısı (Gastroözofageal Reflü Hastalığı ve Özefagus Striktürlerinin Tedavisi), İzmir, 18-19 Nisan 2003

 3. Özen İO, Göl İH, Demirtola A, Karabulut R, Demiroğulları B, Bukan N, Sönmez K, Başaklar AC, Kale N, İki taraflı Böbrek İskemi Reperfüzyon Hasarında Enoksimonun Etkisi. The Effect of Enoximone on Bilateral İschemia /Reperfusion İnjury.8.Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 01-04 Ekim 2005 Marmaris Serbest Bildiri No:55

 4.2006:Yeşim Şenaylı,Atilla Şenaylı, İSMAİL HAKKI GÖL, Ziya Kaya, Fatih Özkan. Robinow sendromlu çocuk hastada genel anestezi uygulaması-Olgu Sunumu. 3 Ulusal Ped  Anestezi kongresi, İstanbul.

5.2006:ATİLLA ŞENAYLI, İSMAİL HAKKI GÖLl. Çocuklarda kronik ve tekrarlayan bronşiektazide gözden kaçırılmaması gereken önemli bir etken: Gastoözefageal Reflü. 1.Ulusal Ped.Gastroözefageal Reflü Kongresi,  Kuşadası

P.2. Ulusal Toplantılarda Poster Sunuları

1. Deneysel escherichia coli ve candida albicans peritonitlerinde metilen mavisinin antioksidan etkisinin araştırılması.

Y Yılmaz, Z Türkyılmaz, K Sönmez, Ş Gülen, R Karabulut,  İH Göl, GÇ Akça, B Demiroğulları, İO Özen, AC Başaklar, N Kale. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül, Bursa, 2004.P.35

2. Doğumsal dilaltı teratoid kist: olgu sunumu.

İH Göl, H Kıyıcı, E Yıldırım, LH Güney, İS Arda, A Hiçsönmez. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül, Bursa 2004. P.89.

3. Deneysel testis torsiyonu oluşturulan ratlarda tek taraflı testis hasarı üzerine sildenafilin (viagra) etkisi.

İH Göl, K Sönmez, Z Türkyılmaz, B Demiroğulları, İ Onur Özen, R Karabulut, Y Yılmaz, S Moralıoğlu, AC Başaklar, N Kale, 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül, Bursa, 2004.P.124

4. Göl İH, Yılmaz Y, Karabulut R, Türkyılmaz Z, Başaklar AC, Kale N, Tedaviye Dirençli Kala-Azar’da Cerrahi Yaklaşım. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim, Şanlıurfa, 2003. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, 254, P-137

5. S.Moralıoğlu, Z Türkyılmaz, İH Göl,A Demirtola, AC Başaklar, N Kale, Dev Omentum Kisti: Olgu Sunumu. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim, Şanlıurfa, 2003. Pediatrik Cerrahi Dergisi Kongre Özel Sayısı, 256, P-139

6.Y Şenaylı, A Şenaylı, İH Göl, Z Kaya, F Özkan. Robinow sendromlu çocuk hastada genel anestezi uygulaması-Olgu Sunumu. 3 Ulusal Ped Anestezi kongresi, 2006, İstanbul.

7.Atilla Şenaylı, İsmail Hakkı Göl. Çocuklarda kronik ve tekrarlayan bronşiektazide gözden kaçırılmaması gereken önemli bir etken: Gastoözefageal Reflü. 1.Ulusal Ped.Gastroözefageal Reflü Kongresi, 2006, Kuşadası

 CITATION ALAN YAYINLAR

 KATILAN TOPLANTILAR

 T.1 Uluslararası Toplantılar

 T.2. Ulusal Toplantılar

 1. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 08-11 Eylül 2004, Holiday Inn - Bursa

 T.3. Bölgesel Toplantılar

 1. Geleneksel Ankara Çocuk Cerrahisi Günleri, Morgagni Hernisi Bir Olgu Sunumu, İ Hakkı Göl, Konya Başkent Üniversitesi Çocuk Cerrahisi, 8 Mart 2004.

2. Geleneksel Ankara Çocuk Cerrahisi Günleri, Mayıs 2003, Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Eskişehir.

3. Geleneksel Ankara Çocuk Cerrahisi Günleri, 25 Eylül 2002, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara.

4. Geleneksel Ankara Çocuk Cerrahisi Günleri, Mayıs 2002, Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara

5. Geleneksel Ankara Çocuk Cerrahisi Günleri, Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2003. Ankara.

6. Geleneksel Ankara Çocuk Cerrahisi Günleri, Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi,  Mart 2006. Ankara

7.  8.ULUSAL ÇOCUK ÜROLOJİSİ DERNEĞİ  TOPLANTISI, Nisan  2007, DİYARBAKIR

 

8. Geleneksel Bursa Çocuk Cerrahisi Günleri ( Şubat- Mayıs- Eylül 2010- Mayıs 2011)

 

9.A-Z ‘YE Kabızlığa  multidisipliner yaklaşım sempozyumu(5 mayıs 2013,ANKARA)