Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

 

 

 

ZİYARETÇİ KURALLARI

 

Hastane ziyaretleri belirlenmiş ziyaret saatleri çerçevesinde yapılmalıdır.

 

1)       Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, nezle ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığı olanlar, hasta ziyaretine alınmamalıdır.

 

2)       12 yaş altındaki çocuklar, ziyaretçi olarak hastaneye alınmamalıdır.

 

3)       Hasta ziyaretleri kısa süreli olmalıdır.

 

4)       Hasta odasında aynı anda tercihen iki kişiden fazlası bulunmamalıdır.

 

5)       Hastanın kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumlarını dikkate alarak, bölüm hemşireleri ziyaretçi sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.

 

6)       Hastane içerisinde cep telefonları kapalı tutulmalıdır

 

7)       Hastane içerisinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

 

8)       Alerjisi ya da astımı olan hastalar dikkate alınarak, hastane ziyaretlerine çiçek getirilmemelidir.

 

9)       Hastaların diyetleri özeldir; hastaneye dışarıdan yiyecek içecek getirilmemelidir.

 

 

 

 REFAKATÇİ KURALLARI

 

1. Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir ve refakatçi bir  kişiyle sınırlıdır.

 

2. Refakatçi, vizit ve bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

 

3. Refakatçi için servis tıbbi sekreterliğinden refakat kartı verilir.

 

4. Refakatçi işlemleri, mesai saatlerinde hastanın yattığı servisin sekreterliğinden yapılmaktadır.

 

5. Giriş, çıkış ve yemek alırken refakat kartı gösterilir.

 

6. Refakatçi, hastanın bakımına izin verilirse yardım eder.

 

7. Refakatçi, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

 

8. Yoğun bakım ünitelerine ve ara birimlerde refakatçi uygulaması yoktur.

 

9. Hasta taburcu olmadan istek ve ihtiyaca göre refakat sonlanabilir.

 

10. Refakatçiliği sona eren hasta yakını, refakat kartını ilgili servis sekreterliğine teslim eder.

 

 

 

11. Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.

 

 

 

 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA ZİYARET KURALLARI

 

1)Yoğun bakım ünitesi ziyaretleri 13:00-14:00 saatleri arasında olup 3(üç) dakika süreyle ziyaret yapılabilmektedir.

 2)Yoğun bakım ünitesinin ve hastaların durumu göz önünde bulundurularak ziyaret saatleri ertelenebilir. 

3)Her bir odaya aynı anda en fazla 2 hasta için ziyaretçi alınacaktır.

4) Ziyaretiniz sırasında gelişen acil durumlarda yoğun bakımdan size belirtilen saatten daha erken çıkmanız gerekebilir.                                                                                                        

 

 5) Her hangi bir enfeksiyon ( üst solunum yolu enfeksiyonu, gribal enfeksiyon vs.)geçiriyorsanız hastaların sağlığı açısından ziyarette bulunmayınız.

 6) Kendi hastanız dışında başka bir hastaya ve hasta çevresine temas etmeyiniz. 

 7) Yoğun bakıma girişlerde rutin olarak önlük, galoş, maske ve eldiven giymeniz gerekmektedir. 

 8)Yoğun bakım girişinde hasta alanlarına geçmeden ellerinizi yıkayınız ya da el antiseptiği ile ovalayınız.                                                                                                                           

 

 9) Hemşireniz ya da doktorunuz tarafından hastanızı beslemeniz uygun görüldü ise hastanızı hemşirenizin gözetiminde besleyebilirsiniz. 

10) Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri hastanın hemşiresinden, tıbbi durumu ilgili bilgileri ise; hastanın doktorundan alabilirsiniz.

11)Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız. 

 12)Hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini kayıt altına almayınız. 

13 Yoğun bakımdan çıkarken mutlaka ellerinizi yıkayınız ya da el antiseptiği ile ovalayınız

 

14)Ziyaret için hastanın birinci derece yakınları kabul edilmektedir. Çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir. Ziyaret sırasında perdeler kapalı tutularak ziyaretçiler kendi hastalarını görmelidir.                                                                                                                        

 

 

 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA ZİYARET KURALLARI

 

1)        Yenidoğan Yoğun bakım ünitesine giren herkes yoğun bakım girişinde hasta alanlarına geçmeden  el hijyeni  (el yıkama / alkolle ovalama) sağlamalıdır.

 

2)        Yoğun bakıma girişlerde rutin olarak önlük, galoş ve eldiven giyilmemelidir.

 

3)        İzolasyon uygulanan hastalara temaslarda  izolasyon kategorisine göre koruyucu ekipman ( maske, önlük, eldiven, gözlük ) kullanılmalıdır.

 

4)        Viral hemorajik ateş  tanısı yada kuşkusu olan ,  aktif kanaması olan hastaların odasına girişlerde eldiven, sıvı geçirmeyen önlük, gözlük/yüz sperliği, cerrahi maskesi, aerosol oluşturacak işlemlerde ( entübasyon, aspirasyon, resusitasyon, bronkoskopi gibi ) N 95 maskesi kullanılmalıdır.

 

5)        Yoğun bakımdan çıkarken mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.

 

6)        Yoğun bakım ünitesi çalışanlarının uyarı ve önerileri dikkate alınmalıdır.

 

7)        Yeni doğan ünitesi ziyaretleri, ünitenin ve bebeğinizin durumu göz önünde bulundurularak ilgili hekimin uygun gördüğü saatlerde günde iki kez, 15 dakika süreyle yapılabilmektedir.

 

8)        Ziyaretiniz sırasında gelişen acil durumlarda yoğun bakımdan size belirtilen saatten daha erken çıkmanız gerekebilir.

 

9)        Ziyaret için hastanın birinci derece (anne, baba) yakınları kabul edilmektedir. 

 

10)     Çocuk ziyaretçi kabul edilmemektedir.

 

11)     Her hangi bir enfeksiyon geçiriyorsanız ziyarette bulunmayınız.

 

12)     Yoğun bakıma girişlerde rutin olarak önlük, galoş ve eldiven giyilmemelidir.

 

13)     Yoğun bakım içine girdiğinizde ellerinizi su ve sabunla yıkayınız ve kurulayınız.

 

14)     Bebeğinize hemşire ve doktor izni olmadan dokunmayınız. Dokunmanıza izin verildi ise ellerinizi alkollü el antiseptiği ile ovalayınız.

 

15)     Hemşireniz tarafından bebeğinizi beslemeniz uygun görülmesi durumunda yoğun bakımda hemşirenizin gözetiminde bebeğinizin beslenme sürecine katılabilirsiniz.

 

16)     Hastanızın tıbbi durumu  ilgili bilgileri  hastanın doktorundan  alabilirsiniz.

 

17)     Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız.

 

18)     Hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini kayıt altına almayınız.

 

19)     Yoğun bakımdan çıkarken mutlaka ellerinizi yıkayınız yada el antiseptiği ile ovalayınız.