Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

 
 
ÇOCUK ERGEN PSİKİYATRİSİ NİSAN AYI  DOKTOR ÇALIŞMA ÇİZELGESİ
     
Doküman Kodu
Doküman Kodu
YÖN.FR.46
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı
1
   
  TARİH POLİKLİNİK -1 POLİKLİNİK-2 POLİKLİNİK-3 POLİKLİNİK -4 POLİKLİNİK -5 YATAKLI SERVİS KONSULTAN İCAP İZİN ÇOCUK İZLEM MERKEZİ
  01.04.2017           Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Doç.Dr.M. F. CEYLAN      
  02.04.2017           Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Doç.Dr.M. F. CEYLAN      
  03.04.2017     Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  04.04.2017     Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER  
  05.04.2017     MAKALE DERSİ Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  06.04.2017     AKADEMİK TOPLANTI Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER  
  07.04.2017     Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  08.04.2017           Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Doç.Dr.M. F. CEYLAN      
  09.04.2017           Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Doç.Dr.M. F. CEYLAN      
  10.04.2017       Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr Fatma EREN Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  11.04.2017       Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr Fatma EREN Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  12.04.2017       Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI MAKALE DERSİ Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr Fatma EREN Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  13.04.2017       Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI AKADEMİK TOPLANTI Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr Fatma EREN Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  14.04.2017       Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Doç.Dr.M. F. CEYLAN Uzm.Dr Fatma EREN Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  15.04.2017           Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU      
  16.04.2017           Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU      
  17.04.2017 Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Doç.Dr.M. F. CEYLAN Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  18.04.2017 Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Doç.Dr.M. F. CEYLAN Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  19.04.2017 MAKALE DERSİ   MAKALE DERSİ Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  20.04.2017 AKADEMİK TOPLANTI   AKADEMİK TOPLANTI Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  21.04.2017 Doç.Dr.M. F. CEYLAN   Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  22.04.2017           Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER      
  23.04.2017           Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER      
  24.04.2017 Doç.Dr.M. F. CEYLAN     Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  25.04.2017 Doç.Dr.M. F. CEYLAN     Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  26.04.2017       Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  27.04.2017       Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  28.04.2017       Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI   Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU Uzm.Dr Fatma EREN Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER   Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER
  29.04.2017           Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER      
  30.04.2017           Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU   Uzm.Dr.S.Ç.BİLGİNER      
    Doç.Dr.M. F. CEYLAN  01/04/2017- 15/04/2017 TARİHLERİ ARASINDA YATAKLI SERVİSTE GÖREVLİDİR.26/04/2016-28/04/2016 TARİHLERİ ARASINDA KONGREDE OLACAKTIR.  ONAYLAYAN Doç.Dr.Gülten KIYAK      
    Yrd.Doç.Dr.S.T.HESAPÇIOĞLU 16/04/2017- 31/04/2017 TARİHLERİ ARASINDA YATAKLI SERVİSTE GÖREVLİDİR.03/04/2017-07/04/2017 ve 26/04/2016-28/04/2016 TARİHLERİ ARASINDA KONGREDE OLACAKTIR.      
    Uzm.Dr.M. Bilge KALAYCI 01/04/2107 - 31/04/2017 TARİHLERİ ARASINDA  ÖĞLEDEN SONRA SÜT İZNİNDE OLACAKTIR.             
    Uzm.Dr.Çilem BİLGİNER Çocuk İzlem Merkezinde ayaktan hasta bakacaktır.                
                         
            NÖBETLERDEN SORUMLU BAŞHEKİM YARD.   POLİKLİNİKLERDEN SORUMLU BAŞHEKİM YARD.