Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

 İlk müracaat Sağlık Kuruluna yapılır. Matbu dilekçemiz mevcuttur.Dilekçenizi Sağlık Kurulunda hazırladıktan sonra evrak kayıt işlemleri yapılır. Muayene formu hazırlanıp  üstüne resim yapıştırılıp ilgili polikliniklerde muayenesi yapılmak üzere hazırlanan bu form kendilerine teslim edilir. Polikliniklerde muayenesi yapılıp muayene bulguları bu forma ve bilgi işlem sistemine işlenmesi sonucunda şahıs tekrar sağlık kuruluna gelir ve hakkında karar verilmek üzere kurulda görüşülerek  sonuca bağlanır. Bu esnada kurul gerekli görürse şahısları  yeniden sorgular ve  muayene edip kendileri ile ilgili son kararı vererek Sağlık Kurulu raporu tanzim eder. Bu raporun yazılımı sonu ve imzaları ve başhekimlik tasdiki yapıldıktan sonra aynı  gün  verilmesi  sağlanır. 

İşleyiş şeklini görmek için ilgili dosyalar kısmına bakabilirsiniz.                                                   İlgili Dosyalar