Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

 

Sut Kodu Test Adı Çalışma Günü Sonuç Verme Zamanı
900010 1,25-Dihidroksi Vitamin D Salı 10 gün sonra
900020 Androstenedion Salı 10 gün sonra
900100 11-Deoksikortizol Çarşamba 9 gün
900100 11-Deoksikortizol Salı 10 gün sonra
900120 17-Hidroksiprogesteron Çarşamba 9 gün
900120 17-Hidroksiprogesteron Salı 10 gün sonra
900130 Vitamin D (25-Hidroksivitamin D) Hergün 3 gün
900130 Vitamin D (25-Hidroksivitamin D) Hergün 1 gün
900135 5 Hidroksi İndol Asetik Asit Çarşamba 9 gün
900160 Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) Hergün  1 gün
900180 ACTH (Adrenokortikotropik Hormon), plazma (EDTA) Hergün 1 gün
900200 SGPT (ALT) Hergün 12.00 a kadar kabul edilenler aynı gün, 12.00 dan sonra kabul edilenler ertesi gün
900210 Albumin Hergün 12.00 a kadar kabul edilenler aynı gün, 12.00 dan sonra kabul edilenler ertesi gün
900230 Aldosteron  Salı 10 gün sonra
900250 AFP (Alfa-Fetoprotein) Hergün 1 gün 
900260 Alfa fukozidaz Laboratuvara danışınız  
900270 Alfa- galaktozidaz 15 günde bir Cuma 20 gün
900280 Alfa-glukositaz 21 günde bir Cuma 25 gün
900310 Alfa-1 Antitripsin Salı 9 gün
900410 Amonyak (NH3) Pazartesi- Cumartesi 5 gün
900590 Bakır Pazartesi 9 gün
900620 Beta2-Mikroglobulin Çarşamba 9 gün
900740 GH (Growth Hormon) Büyüme Hormonu Hergün 1 gün
900750 C-peptid Hergün 1 gün 
900780 C3 Kompleman (C3c) Pazartesi- Çarşamba-Perşembe-Cuma 4gün
900790 C4 Kompleman  Pazartesi- Çarşamba-Perşembe-Cuma 4gün
900810 CA 125 Hergün 1 gün 
900820 CA 15-3 Hergün 1 gün 
900830 CA 19-9 Hergün 1 gün 
900840 CA 72-4 Dışlab 5 gün sonra
900860 CH 50 Kompleman aktivitesi Cuma 9 gün
900871 Civa (atomik absorbsiyon) Her ayın 2. Çarşambası 20 gün
900900 CRP (C-Reaktif Protein) Hergün 12.00 a kadar kabul edilenler aynı gün, 12.00 dan sonra kabul edilenler ertesi gün
900930 Cyclosporin A Salı- Perşembe 5 gün
900950 Çinko, serum Pazartesi-Çarşamba-Cuma 4 gün
901000 DHEA-S Hergün 1 gün
901100 Anti-Transglutaminaz IgA Antikoru (tTG IgA) Cuma 7 gün sonra
901110 Anti-Transglutaminaz IgG Antikoru (tTG IgG) Cuma 7 gün sonra
901120 İkili test Hergün 3 gün
901270 Fruktozamin Pazartesi-Cuma 7 gün
901510 Glukoz 6-fosfat dehidrogenez Pazartesi- Cuma 3 gün
901630 5 Hidroksitriptamin (seratonin) Cuma (15 günde 1) 20 gün
901680 Homosistein, plazma (EDTA) Hergün 1 gün
901740 İdrar ozmolaritesi Pazartesi 9 gün
901790 Digoksin Hergün 1 gün
901790 Fenitoin (Difenilhidantoin) Hergün 1 gün
901790 Fenobarbital Hergün 2 gün
901790 Karbamazepin (Tegretol) Hergün 1 gün
901790 Teofilin Hergün 1 gün
901790 Valproik Asit (Depakin) Hergün 1 gün
901791 İlaç düzeyi (HPLC) (levetirecetam, lamotrigin) pazartesi 7gün
901820 İmmünfiksasyon elektroforezi (Serum ve idrar) Pazartesi- Çarşamba- Cuma 7 gün
901840 İnsülin Hergün 1 gün 
901850 IGF-BP3 (Insulin Like Growth Facto-Binding Protein3) Hergün 7 gün
902040 Katekolaminler ve metabolitleri(idrar) Perşembe 9 gün
902040 Katekolaminler ve metabolitleri(plazma) 15 GÜNDE BİR SALI 20 gün
902170 Kortizol Hergün 1 gün 
902231 Kurşun Her ayın 2. Çarşambası 20 gün
902270 Lambda hafif zincir (serbest) Cuma 9 gün
902280 LDH İ zoenzimleri 15 günde bir Çarşamba 20 gün
902350 Lityum Çarşamba 9 gün
902410 LH Hergün 1 gün 
902420 Magnezyum Hergün 12.00 a kadar kabul edilenler aynı gün, 12.00 dan sonra kabul edilenler ertesi gün
902980 Paratiroid Hormon, intakt (PTH), serum Hergün 1 gün
903140 Prealbumin Cuma 9 gün
903160 Pro- BNP Hergün 1 gün
903170 Prokalsitonin Hergün 1gün
903250  Protein elektroforezi (serum ve vücut sıvıları) Pazartesi- Çarşamba- Cuma 7 gün
903250 İdrar Protein elektroforezi Salı- Cuma 10 gün
903260 Protein; total, idrar (spot) Hergün 12.00 a kadar kabul edilenler aynı gün, 12.00 dan sonra kabul edilenler ertesi gün
903290 Pseudokolinesteraz (Kolinesteraz) Cuma 7 gün
903330 Renin  Salı 10 gün sonra
903370 Rivalta Hergün 2 gün
903410 Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG) Hergün 5 gün sonra
903420 Selenyum Pazartesi 9 gün
903430 hs- CRP Laboratuvara danışınız  
903490 Serbest testosteron Salı 10 gün sonra
903520 Seruloplazmin Salı 9 gün
903560 Serum immünelektroforezi Pazartesi- Çarşamba- Cuma 7 gün
903805 Sirolimus kan düzeyi tayini Salı- Perşembe 5 gün
903810 Takrolimus  (FK 506) Salı- Perşembe 5 gün
903830 Tiroglobulin (hTG) Hergün 1 gün
904040 TSH reseptor bloke edici antikor  Salı 10 gün sonra
904090 Üçlü test Hergün 4 gün
904120 Ürik Asit Hergün 12.00 a kadar kabul edilenler aynı gün, 12.00 dan sonra kabul edilenler ertesi gün
904130 Vanil mandelik asit (VMA) Çarşamba 9 gün
905570 von Willebrant Faktör antijeni Pazartesi-Çarşamba-Cuma 7 gün
905580 von Willebrant Faktör Ristosetin kofaktör Pazartesi-Çarşamba-Cuma 7 gün
906320 Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA) Salı 10 gün sonra
906340 Anti asetilkolin reseptor antikoru Salı 10 gün sonra
906360 Anti CMV IgG (Kemoluminesans veya benzeri) Hergün 1 gün 
906410 Anti ds DNA (IFA) Perşembe 10 gün
906410 Anti ds DNA Pazartesi -Cuma 7 gün sonra
906420 Anti düz kas antikoru (ASMA) (IFA) Pazartesi 10 gün
906430 Anti endomisyum antikor (IFA) Salı-Perş 10 gün
906470 Anti Fosfolipit IgG Antikoru Perşembe 9 gün sonra
906480 Anti fosfolipid IgM Perşembe 9 gün sonra
906490 Anti Gliadin lgA Salı -Perşembe 7 gün sonra
906500 Anti Gliadin lgG Salı -Perşembe 7 gün sonra
906710 Anti insülin antikor Salı -Perşembe 7 gün sonra
906710 Anti-İnsülin Antikoru (AIA) Salı -Perşembe 7 gün sonra
906710 Anti insulin antikor Salı 10 gün sonra
906720 Anti Jo-1 Çarşamba 9 gün sonra
906730 Anti kardiyolipin lgG Perşembe 9 gün sonra
906740 Anti kardiyolipin lgM Perşembe 9 gün sonra
906760 Anti-Mitokondri Antikoru (AMA) Salı 9 gün sonra
906770 Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil (ANCA) Salı 9 gün sonra
906780 Anti nükleer antikor (ANA) (IFA) Pazartesi 10 gün
906780 Antinükleer Antikor (ANA) Pazartesi -Cuma 7 gün sonra
906790 Anti-Pariyetal Hücre Antikoru (Anti-PCA), serum Salı 9 gün sonra
906820 Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri) Hergün 1 gün 
906840 Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri) Hergün 1 gün 
906850 Anti Scl 70 Çarşamba 9 gün sonra
906870 Anti Sm D1 Salı 9 gün sonra
906880 Anti-Tiroglobulin Antikoru (Anti-Tg) Hergün 1 gün 
906910 Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri) Hergün 1 gün 
906930 Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri) Hergün 1 gün 
906960 Anti-GAD antikoru Salı 10 gün sonra
906980   Jo1 (İmmunoblotting) Çarşamba 9 gün sonra
906990   Scl-70 (İmmunoblotting) Çarşamba 9 gün sonra
907000   SmD1 (İmmunoblotting) Çarşamba 9 gün sonra
907010   U1-SnRNP (İmmunoblotting) Çarşamba 9 gün sonra
907010   U1-SnRNP (İmmunoblotting) Çarşamba 9 gün sonra
907020   SSA/Ro60kD (İmmunoblotting) Çarşamba 9 gün sonra
907021 Anti-SSA (ELISA) Pazartesi -Cuma 7 gün sonra
907030   SSB/La (İmmunoblotting) Çarşamba 9 gün sonra
907031 Anti-SSB (ELISA) Pazartesi -Cuma 7 gün sonra
907091 Brucella Ig G (ELISA) Çarşamba 10 gün sonra
907092 Brucella Ig M (ELISA) Çarşamba 10 gün sonra
907101 Anti-CCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide) Hergün 1 gün 
907230 Delta antijeni Cuma 9 gün sonra
907240 Delta antikoru Cuma 9 gün sonra
907280 EBV EA G Salı  10 gün sonra
907290 EBV EBNA lgG Salı  10 gün sonra
907300 EBV EBNA lgM Salı  10 gün sonra
907310 EBV VCA lgG Salı  10 gün sonra
907320 EBV VCA lgM Salı  10 gün sonra
907420 HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri) Hergün 1 gün 
907440 Hbs Ag Hergün 2 gün sonra
907450 HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri) Hergün 1 gün 
907500 Helicobacter pylori IgA (ELISA) Çarşamba 10 gün sonra
907510 Helicobacter pylori IgG (ELISA) Çarşamba 10 gün sonra
907520 Herpes simpleks tip 1 IgG Pazartesi  10 gün sonra
907530 Herpes simpleks tip 1 IgM Pazartesi  10 gün sonra
907540 Herpes simpleks tip 1/2 IgG Pazartesi  10 gün sonra
907550 Herpes simpleks tip 1/2 IgM Pazartesi  10 gün sonra
907560 Herpes simpleks tip 2 IgG Pazartesi  10 gün sonra
907570 Herpes simpleks tip 2 IgM Pazartesi  10 gün sonra
907621 IgA Pazartesi- Çarşamba-Perşembe-Cuma 4gün
907631 Total IgG Pazartesi- Çarşamba-Perşembe-Cuma 4 gün
907641 IgM Pazartesi- Çarşamba-Perşembe-Cuma 4gün
907690 Kabakulak IgG (ELISA) Perşembe 10 gün
907690 Kabakulak IgG (ELISA) Perşembe 10 gün sonra
907700 Kabakulak IgM (ELISA) Perşembe 10 gün
907700 Kabakulak IgM (ELISA) Perşembe 10 gün sonra
907710 Kızamık lgG Perşembe 10 gün sonra
907720 Kızamık lgM Perşembe 10 gün sonra
907770 Legionella pneumophila IgG (ELISA) Salı- Perşembe 10 gün sonra
908.140 CMV PCR    Salı Cuma 5 gün
908.150 HBV-DNA  Pazartesi Perşembe 7 gün
908.160 HCV genotiplendirme     Pazartesi  9 gün
908.170 HCV-RNA  Çarşamba 9 gün