Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bakanlığı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI  ŞUBAT-2018 ÇALIŞMA PROGRAMI            
  ÇOCUK ALLERJİ ÇOCUK NÖROLOJİ ÇOCUK NEFROLOJI ÇOCUK ONKOLOJİ ÇOCUK ENFEKSİYON Ç.GASTROENTOROLOJİ ÇOCUK KARDIYOLOJİ ÇOCUK ENDOKRİN
 
H. İLBİLGE ERTOY KARAGÖL  AYŞEGÜL NEŞE ÇITAK KURT SONGÜL YILMAZ SARE GÜLFEM ÖZLÜ SONAY İNCESOY ÖZDEMİR GÜLSÜM İCLAL BAYHAN  ŞAMİL HIZLI  MEHMET EMRE ARI DERYA TEPE   ÖZGE YÜCE
01.02.2018 Y.İ   POLK - EEG İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK İCAP POLK İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK İCAP POLK-MHRS    İCAP
02.02.2018 Y.İ   POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP Y.İ   ENDOSKOPI  İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK İCAP
03.02.2018   İCAP   İCAP      İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP      İCAP
04.02.2018   İCAP   İCAP      İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP      İCAP
05.02.2018 POLK İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK İCAP POLK  İCAP              POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK İCAP POLK-MHRS    İCAP
06.02.2018 Y.İ   POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK - MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK İCAP ENDOSKOPI  İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK    İCAP
07.02.2018 POLK İCAP MHRS-POLK İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK    İCAP
08.02.2018 Y.İ   POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP ENDOSKOPI  İCAP POLK İCAP POLK İCAP POLK-MHRS    İCAP
09.02.2018 POLK İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP   POLK İCAP POLK    İCAP
10.02.2018   İCAP   İCAP      İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP      İCAP
11.02.2018   İCAP   İCAP      İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP      İCAP
12.02.2018 POLK İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK İCAP POLK  İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK İCAP POLK-MHRS    İCAP
13.02.2018 POLK-MHRS İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK - MHRS İCAP POLK - MHRS İCAP POLK  İCAP ENDOSKOPI  İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK     İCAP
14.02.2018 POLK İCAP MHRS-POLK İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK  İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK    İCAP
15.02.2018 POLK-MHRS İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP ENDOSKOPI  İCAP POLK İCAP POLK İCAP POLK-MHRS    İCAP
16.02.2018 POLK İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK İCAP POLK İCAP POLK    İCAP
17.02.2018   İCAP   İCAP      İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP       İCAP
18.02.2018   İCAP   İCAP      İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP      İCAP
19.02.2018 POLK İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK İCAP POLK  İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK İCAP POLK-MHRS    İCAP
20..02.2018 POLK - MHRS İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK -MHRS İCAP POLK - MHRS İCAP POLK  İCAP ENDOSKOPI  İCAP POLK İCAP POLK-MHRS İCAP POLK     İCAP
21.02.2018 POLK İCAP MHRS-POLK İCAP  D. İZNİ Y.İ   POLK  İCAP POLK-MHRS İCAP POLK - MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP POLK    İCAP
22.02.2018 POLK-MHRS İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ Y.İ   POLK-MHRS İCAP POLK-MHRS İCAP ENDOSKOPI  İCAP POLK İCAP POLK İCAP POLK-MHRS    İCAP
23.02.2018 POLK İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ Y.İ   POLK İCAP POLK İCAP Y.İ   POLK İCAP POLK İCAP POLK    İCAP
24.02.2018   İCAP   İCAP      İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP      İCAP
25.02.2018   İCAP   İCAP      İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP   İCAP      İCAP
26.02.2018 POLK İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK İCAP POLK  İCAP POLK  İCAP POLK-MHRS İCAP POLK  İCAP POLK-MHRS    İCAP
27.02.2018 POLK - MHRS İCAP POLK-EEG İCAP  D. İZNİ POLK - MHRS İCAP POLK - MHRS İCAP POLK  İCAP ENDOSKOPI  İCAP N.İ   POLK-MHRS İCAP POLK     İCAP
28.02.2018 POLK İCAP MHRS-POLK İCAP  D. İZNİ POLK İCAP POLK  İCAP POLK-MHRS İCAP POLK - MHRS İCAP   POLK-MHRS   POLK    İCAP